.
VOOR WIE

Financieel Bewust Zijn richt zich op...

Ondernemers
Met en zonder personeel, net gestart of al jaren bezig, zij hebben baat bij goed financieel advies en begeleiding. Dat geldt zowel voor een zelfstandige zonder personeel (ZZP), een directeur grootaandeelhouder (DGA) met 1 of meerdere B.V.'s, als voor de eigenaar van een bedrijf met een andere rechtsvorm. Advies is belangrijk bij de goede voortgang en zeker bij veranderingen. Wat zijn bijvoorbeeld de financiŽle consequenties als het bedrijf verkocht wordt?

Particulieren
Het leven neemt soms een onverwachte of geplande wending. Zowel in positieve als negatieve zin. Bijvoorbeeld: samenwonen, gezinsuitbreiding, scheiden, ontslag, nieuwe baan, met pensioen gaan, kopen huis, vier dagen werken in plaats van vijf. Deze 'life events' hebben gevolgen voor het inkomen op korte termijn en later, waaronder pensioen. Vermogensbegeleiding door Financieel Bewust Zijn kan hierbij van grote steun zijn, ook als het gaat om het maken van plannen, het verwezenlijken van dromen.

Accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs
Bovengenoemde professionals krijgen regelmatig vragen over pensioen. De fiscale, juridische en financieel economische aspecten van de ondernemer/cliŽnt zijn veelal bij hen bekend. Financieel Bewust Zijn kan, als aanvulling op hun dienstverlening, specifieke vragen over pensioen snel en vakkundig beantwoorden. Daarnaast stellen verschillende toezichthouders eisen aan de bemoeienis van financiŽle dienstverleners. Financieel Bewust Zijn is hierbij gesprekspartner en kan dienen als klankbord.
FBZ biedt ondersteuning bij:
- maken van eigen beheer berekeningen
- opstellen van pensioenbrieven
- overleg en correspondentie met de fiscus
- inzicht geven in pensioenhiaten van de cliŽnt
- vermogensbegeleiding

Ondernemingsraden
De ondernemingsraad beslist mee over pensioenvoorstellen van de directie. Daarom is het van belang dat alle leden voldoende kennis hebben over pensioen en waardige gesprekspartners zijn. Financieel Bewust Zijn adviseert voltallige ondernemingsraden, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop. FBZ bespreekt daar ook ontwikkelingen in de AOW, de pensioenwereld en de consequenties daarvan. Ook kan FBZ de O.R. mede vertegenwoordigen of de voorzitter ondersteunen bij besprekingen.

'Wat zijn bijvoorbeeld de financiŽle consequenties als het bedrijf verkocht wordt?'

'Het leven neemt soms een onverwachte of geplande wending.'

'... specifieke vragen snel en vakkundig beantwoorden.' 

'... voldoende kennis hebben over pensioen en waardige gesprekspartners zijn.'

 

 

 

     

06-14518761 | info@financieelbewustzijn.com