.
ACTUEEL

In Amerika en in Engeland is vermogensbegeleiding al helemaal ingeburgerd. Bijna 70% van de bevolking laat zijn vermogen begeleiden door een onafhankelijk financieel adviseur en niet door een bank, in Nederland circa 3%. Bij vermogensbegeleiding zijn cliënten niet langer afhankelijk van één aanbieder of huisbank, maar kunnen zij kiezen uit vele fondsen via hun onafhankelijk financieel adviseur. Die vergelijkt en selecteert objectief de best presterende beleggingsfondsen.

Sparen wordt in Nederland geassocieerd met zekerheid. Beleggen wordt gekoppeld aan aandelen en risico. Dit zijn aannames die vooral berusten op onbekendheid. Wouter van Leusen kan u voorrekenen dat geld wegzetten op een zogenaamde veilige spaarrekening soms 'negatief sparen' kan betekenen. Beleggen is meer dan alleen aandelen en kan bijvoorbeeld in aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en sparen. Ook sparen is een vorm van beleggen. Bij beleggen in ruime zin gaat het vooral om een verantwoorde spreiding.

Wouter van Leusen kan u laten zien dat beleggen vaak minder risico's met zich meebrengt dan u denkt. De risico's zijn net zo groot of klein als u wilt. Hij beschikt over een unieke adviesformule en maakt gebruik van de infrastructuur van Fondsenplatform, met overzicht van de prestaties van de diverse fondsen. Hij adviseert topfondsen die door de jaren heen buitengewoon goed gepresteerd hebben. Zowel in vergelijking met andere fondsen als ten opzichte van indexbeleggen.

Vermogensbegeleiding zet ook door in Nederland, omdat in het buitenland gebleken is dat het volop loont. Het is verstandig mee te gaan met de tijd, met een professionele adviseur met een duidelijk doel en een onderbouwd groeiplan. En daarbij hoort onlosmakelijk het periodiek bijstellen. Wouter van Leusen informeert u graag over vermogensbegeleiding op maat.

ARTIKELEN

Tijd is rendement

Beleggen op de beste beursdagen

Zonder emotie belegt beter

Winnen in een verloren decennium

Dat belegvarken is zo gek nog niet

Een droom kan je plannen (Reis Nepal) 

DGA-pensioen kan wel eenvoudig

DGA-Pensioen: Onbekend maakt onbemind

Mensen vragen steeds vaker om breder advies

Duur? Wat is duur...

Zorgplicht of zorgwens?

DGA Pensioen

Weeffout in Wet Banksparen moet opgelost in belang van de consument

 

     

06-14518761 | info@financieelbewustzijn.com