.
WANNEER

Financieel Bewust Zijn heeft cliŽnten met heel diverse achtergronden. Wat zij gemeen hebben is de behoefte aan financiŽle rust en vrijheid, waardoor zij het leven kunnen leiden zoals ze graag willen. Daarbij worden ze allemaal geconfronteerd met gebeurtenissen in zijn/haar leven die van invloed zijn op de financiŽn in de nabije en soms verre toekomst. 

Denkt u eens aan: samenwonen, nieuwe baan, ontslag, start eigen bedrijf, geboorte kind, erfenis, ziekte, beurshausse of dip, gouden handdruk, kopen huis, overlijden dierbare. Onderstaande tijdslijn geeft een beeld van een aantal leuke maar ook minder prettige gebeurtenissen die zich kunnen voordoen. Tijdens je leven kunnen er wel 30 gebeurtenissen zijn die van invloed zijn op de financiŽle situatie. Elke gebeurtenis kan een contactmoment zijn waarop in overleg en afstemming met Financieel Bewust Zijn, zaken beleid kunnen worden.

 

 

Elke gebeurtenis kan een contactmoment zijn...
     

06-14518761 | info@financieelbewustzijn.com